تیم فوتبال چوکا تالش در مقابل تیم خیبر خرم آباد(مدعی لیگ برتری شدن) در خرم آباد دو بر صفر بازنده شد.

اولین امتیاز محسن بنگر با شهرداری آستارا

گیلان نوا : در هفته بیست و دوم لیگ یک کشور تیم فوتبال چوکا تالش در مقابل تیم خیبر خرم آباد(مدعی لیگ برتری شدن) در خرم آباد دو بر صفر بازنده شد. چوکا برای بقاء به امتیازات کامل تالش ، چشم دوخته است. تیم شهرداری آستارا بعد از رفتن سرمربی ضعیف و پرمدعای خود(پیروز قربانی) […]

گیلان نوا : در هفته بیست و دوم لیگ یک کشور تیم فوتبال چوکا تالش در مقابل تیم خیبر خرم آباد(مدعی لیگ برتری شدن) در خرم آباد دو بر صفر بازنده شد. چوکا برای بقاء به امتیازات کامل تالش ، چشم دوخته است.

تیم شهرداری آستارا بعد از رفتن سرمربی ضعیف و پرمدعای خود(پیروز قربانی) با محسن بنگر در آستارا یک امتیاز از تیم شمس آذر قزوین(تیم لیگ برتری شده لیگ یک) دشت کرد و بازی صفر بر صفر مساوی شد تا برای بقا چشم به اتفاقات آینده بدوزد.