آبفا رشت و فعالیتهای مثبت

فعالیتهای مثبت نظرنژاد در آبفا رشت

مهندس نظرنژاد با فعالیتهای خوب و مثبت یکی از دستگاه های اجرایی خوب در شهرستان رشت محسوب می شود.

به گزارش گیلان نوا : مهندس رضا نظرنژاد مدیر آبفا رشت یکی از مدیران فعال و دلسوز استان می باشد که توانست بر اساس تعاملات با نماینده های مردم رشت در شورای شهر و مجلس ، اتفاقات خوبی را برای این حوزه رقم بزند.