۲ شعر در محکومیت سوزاندن قرآن

حسن زرنقی و رضا یزدانی در واکنش به سوزاندن قرآن در کشور سوئد، شعرهایی سروده‌اند و همراه با دیگر مسلمانان آن را محکوم کرده‌اند. در پی اهانت افراد نژادپرست به ساحت قرآن کریم و آتش‌زدن قرآن در کشور سوئد، شاعران کشورمان همراه با دیگر مسلمانان جهان به این واقعه واکنش نشان داده‌اند. شعر دو نفر […]

حسن زرنقی و رضا یزدانی در واکنش به سوزاندن قرآن در کشور سوئد، شعرهایی سروده‌اند و همراه با دیگر مسلمانان آن را محکوم کرده‌اند.

در پی اهانت افراد نژادپرست به ساحت قرآن کریم و آتش‌زدن قرآن در کشور سوئد، شاعران کشورمان همراه با دیگر مسلمانان جهان به این واقعه واکنش نشان داده‌اند. شعر دو نفر از شاعران را در ادامه می‌خوانید.

رضا یزدانی درباره اهانت به قرآن این چنین سروده است:

میان شعله می‌سوزد مگر باران؟ نمی‌سوزد
اگرچه “جسم” هم آتش بگیرد، “جان” نمی‌سوزد

به آتش می‌کشند این روزها قرآنِ ما را… لیک
نمی‌دانند “فجر” و “طارق” و “فرقان” نمی‌سوزد

نمی‌دانند این اصحاب نار، این شعله بر دوشان
که “حمد” آتش نمی‌گیرد که “الرحمان” نمی‌سوزد

خدای قصه‌ی قرآنیِ “عاد” و “ثمود”! آخر
چرا این شهرها در آتشِ کفران نمی‌سوزد؟

مگر قرآن چه دارد؟ سوره سوره، خط به خط، ایمان
دل مردم برای این همه ایمان نمی‌سوزد؟

به این کافرمرامان، منکرانِ نور و زیبایی
بگو قرآن نمی‌سوزد، بگو قرآن نمی‌سوزد

همچنین حسن زرنقی شعر زیر را در واکنش به سوزاندن قرآن سروده است:

کلام نوری و روشن‌ترین کتابی تو
چرا کتاب بگویم که آفتابی تو

در این زمانه ظلمت چراغ بیداری
به دیدگان و به دل‌های غرق خوابی تو

به تشنگان کویری که راه گم کردند
اگر بقیه سراب‌اند عین آبی تو

به دوستان چو نسیمی لطیف و روح‌نواز
به دشمنان خدا آتشین خطابی تو

به مؤمنین چه بگویم که آیه‌های بهشت
به هر چه کفر ولی آیه‌ی عذابی تو

سؤال توست که “فأتو بسوره مثله ”
به این سؤال خودت بهترین جوابی تو

تو آن شراب طهوری که وعده داده خدا
بریز تا که بنوشم همان شرابی تو!

در این زمانه سرشار از فریب و دروغ
به راستی که همان حرف بی‌نقابی تو