پوشش بیمه‌ای گیاهان دارویی در گیلان

گل گاوزبان در گام نخست زیر چتر حمایتی بیمه کشاورزی قرارگرفت

گیلان نوا؛ معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان: در راستای حمایت از باغداران گل گاوزبان ۸۴ درصد از سهم بیمه گل گاوزبان را دولت پرداخت می‌کند.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه گیلان قطب تولید گیاه دارویی گل گاوزبان در کشور است، گفت: این گیاه دارویی تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است و ۸۴ درصد از سهم بیمه این محصول را دولت پرداخت می‌کند.

پیمان عبدالهی فر با بیان اینکه ۷۷ شرکت بیمه گذار و بانک کشاورزی آماده بیمه محصول گل گاوزبان در استان است، افزود: سهم بیمه گل گاوزبان در هر هکتار ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که از این میزان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را دولت پرداخت می‌کند و ۲۵۰ هزار تومان را نیز جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه از هر هکتار باغ گل گاوزبان ۳۰۰ کیلو گل خشک برداشت می‌شود، افزود: گل گاوزبان گیاهی است که در مناطق کوهستانی به گُل می‌نشیند و بیشترین گل گاوزبان تولیدی در گیلان در شهرستان‌های رودسر، املش، آستارا، سیاهکل، تالش، رودبار و رضوانشهر برداشت می‌شود.