کمر کشاورزان مرکبات‌دار گیلان در حال شکسته شدن است!

گیلان نوا؛ آقای رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان! خواهشاً کشاورز مرکبات‌دار و چایکار را دریابید! در دوره‌ای هستیم که قیمت همه اقلام ساعتی رو به افزایش است الا قیمت مرکبات. آقای رئیس جهاد! از برداشت چای نزدیک پنج ماه میگذرد ولی کشاورزان هنوز مطالبات چای خود را دریافت نکرده اند، این هم از وضعیت مرکبات!

آقای رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان! خواهشاً کشاورز مرکبات‌دار و چایکار را دریابید! در دوره‌ای هستیم که قیمت همه اقلام ساعتی رو به افزایش است الا قیمت مرکبات. آقای رئیس جهاد! از برداشت چای نزدیک پنج ماه میگذرد ولی کشاورزان هنوز مطالبات چای خود را دریافت نکرده اند، این هم از وضعیت مرکبات!

ما کشاورزان که امیدمان به رونق آن بود که زهی خیال باطل بود، می‌خواستم در جواب رییس سازمان جهاد کشاورزی عرض نمایم که فرمودند که کشاورزان ۹۰درصد پرتقال خود را برداشت کرده‌اند بگویم آقای مسوول محترم! کجا ۹۰درصد محصول را برداشت کرده‌اند؟ در منطقه رودسر که ما کشاورزیم و مرکبات داریم به دلیل عدم فروش پرتقال، مردم هنوز درصد زیادی را برداشت نکرده‌اند، مردم پرتقال را برداشت کنند، به کجا عرضه کنند؟! سبد پرتقال برای دادن پرتقال به میدان میوه و تره‌بار، دانه‌ای ۱۳هزار تومان است، ولی پرتقال کیلویی ۵هزارتومان! ما تقریبا سه کیلو باید بفروشیم تا قیمت سبدش رو در بیاوریم، کارگر روزی ۵۰۰ هزار تومان است، با کیلویی پنج هزارتومان برای کشاورز، نه تنها اصلا سودی ندارد بلکه با ضرر فراوان همراه است، پس بهتر است همانطور روی درخت بماند تا از بین برود، هزینه های سمپاشی که سرسام آور است، کشاورز پرتقال دار باید بیست کیلو پرتقال خود را بفروشد تا یک کیلو موز بخرد، ده کیلو پرتقال بفروشد تا یک کیلو سیب یا انار بخرد، آیا این انصاف است؟ مسوولان محترم! استاندار گیلان! کشاورزان چایکار و مرکبات دار، کمرشان دارد زیر هزینه های زندگی خم می‌شود. لطفا به داد کشاورز مظلوم برسید چون دستشان به جایی جز خدا بند نیست.