شارژ مالی سپیدرودی ها

پاداش پیروزی سپیدرود بر پاس همدان پرداخت شد

 پاداش نخستین پیروزی تیم سپیدرود در فصل جاری امروز در جلسه تمرین پس از مسابقه با پاس از سوی مدیرعامل باشگاه سپیدرود به اعضای کادرفنی و بازیکنان پرداخت شد.

 

پاداش پیروزی مقابل پاس همدان از سوی مهندس پارسا مدیرعامل سپیدرود در ابتدای تمرین هفته گذشته به اعضای این تیم پرداخت شد.

بنابراین گزارش در آغاز تمرین مهندس پارسا مدیرعامل سپیدرود با سخنان کوتاهی ضمن تقدیر از تلاش و زحمت بازیکنان این پیروزی را مقدمه بردهای بعدی دانست و بر مبنای قول روز گذشته مالک باشگاه پاداش برد را به اعضای تیم اهدا کرد تا بازیکنان و کادرفنی با روحیه ای مضاعف تر تمرینات را پیگری نمایند.

لازم به ذکر است که در ابتدای فصل جاری در اقدامی کم سابقه در باشگاه سپیدرود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قراردادها به عنوان پیش پرداخت به تمامی اعضای باشگاه پرداخت شد و بر طبق قول مالک و مدیرعامل در طول فصل نیز قرار است پرداخت ها به صورت منظم انجام شود.