هادی رمضانی نمونه کامل و محبوب مردم رشت در شورای شهر

هادی رمضانی رئیس کمیسیون توسعه پایدار و عضو شورای شهر رشت ، تا به امروز یکی از فعالترین و پی گیرترین اعضای شورای اسلامی شهرستان رشت بوده است.

به گزارش گیلان نوا : هادی رمضانی رئیس کمیسیون توسعه پایدار و عضو شورای شهر رشت ، تا به امروز یکی از فعالترین و پی گیرترین اعضای شورای اسلامی شهرستان رشت بوده است.

ادب و اخلاق خوب رمضانی بارها مورد تمجید ارباب رجوع و مراجعه کنندگانش قرار گرفته است و همین امر باعث شده است وی به یکی از محبوب ترین اعضای شورای شهر برای مردم تبدیل شود ، کارهای بنیادی و اصولی وی در کمیسیون توسعه پایدار  ، بازدید های میدانی ، پی گیری های مداوم و سلامت کاری رمضانی برای هیچ کس پوشیده نیست و حتی مخالفان وی هم بر تمام این نکات صحه می گذارند.

مردم رشت امیدوارند تداوم مدیریت سالم توسط افراد تربیت شده مکتب اسلام تشیع در مجلس شورای اسلامی در انتخابات ۴۰۲ هم ادامه پیدا کند ، تا بعد از سالها شاهد نمایندگان با عرضه در مجلس باشند و…