رئیس جهاد کشاورزی گیلان عنوان کرد:

مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در ۸۰۰۰ هکتار از شالیزارهای گیلان

گیلان نوا؛ رئیس جهاد کشاورزی گیلان، با اشاره به آغاز مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در شالیزارهای استان، گفت: برای ۸۰۰۰ هکتار برنامه ریزی و زنبور تریکوگراما را رهاسازی کردیم.

صالح محمدی، کرم ساقه خوار برنج را یکی از آفات مهم و خسارت زای محصول برنج دانست و اظهار کرد: این آفت در شالیزارهای گیلان سه نسل دارد و لذا برای مبارزه با آن باید به موقع عمل کنیم.

وی ادامه داد: پس از اعلام شبکه های مراقبت گیاه پزشکی باید کار مبارزه را شروع کنیم و لذا مبارزه با نسل اول این آفات از نیمه دوم خردادماه در گیلان شروع شده و برای ۸۰۰۰ هکتار از شالیزارها برنامه ریزی کردیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت وگوی خبری، با بیان اینکه در تمام شهرستان ها مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج را از طریق توزیع تریکوکارت آغاز کردیم، گفت: زنبور تریکوگراما رهاسازی شده است.

محمدی با اشاره به آغاز مرحله دوم مبارزه بیولوژیک در گیلان با فاصله ۱۰ روز، خاطرنشان کرد: اگر شبکه مراقبت اعلام کند، مرحله سوم رهاسازی نیز انجام خواهد شد.

وی نرخ مصوب تهیه تریکوکارت برای رهاسازی در حوزه مبارزه بیولوژیک را ۱۸۰ هزار تومان اعلام و بیان کرد: برای مزارعی که مشکل آب زراعی ندارند، استفاده از روش گرانول پاشی هم مناسب است که با تنظیم عمق آب به سه تا پنج سانت و بستن خروجی ها و ورودی های مزرعه به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت، کمک می کند به حشرات مفیدی که در اکوسیستم شالیزار وجود دارد نیز آسیب وارد نشود.