در پی اختلافات پیش آمده میان امید قهوه مدیرعامل و اسماعیل سرهنگیان حامی مالی باشگاه چوکای تالش؛ مالکیت این باشگاه مردمی و پرهوادار تغییر یافت

مالکیت چوکا تالش واگذار شد !

گیلان نوا : در پی اختلافات پیش آمده میان امید قهوه مدیرعامل و اسماعیل سرهنگیان حامی مالی باشگاه چوکای تالش؛ مالکیت این باشگاه مردمی و پرهوادار تغییر یافت. مدت زمان زیادی از انتشار یک تیتر پر بازدید مربوط به تغییر مالکیت تیم فوتبال چوکای تالش نمی‌گذرد که روزهای گذشته زمزمه تغییرات مجدد آن به گوش […]

گیلان نوا : در پی اختلافات پیش آمده میان امید قهوه مدیرعامل و اسماعیل سرهنگیان حامی مالی باشگاه چوکای تالش؛ مالکیت این باشگاه مردمی و پرهوادار تغییر یافت.

مدت زمان زیادی از انتشار یک تیتر پر بازدید مربوط به تغییر مالکیت تیم فوتبال چوکای تالش نمی‌گذرد که روزهای گذشته زمزمه تغییرات مجدد آن به گوش رسید؛ اسماعیل سرهنگیان که در شرایط بحرانی تیم چوکا وارد مذاکره با مسئولین ورزش شهرستان تالش شده بود توانست طی قراردادی مشروط مالکیت چوکا را بر عهده بگیرد.

سرهنگیان با جذب امید قهوه به عنوان مدیرعامل و حامی مالی توانست مالکیت باشگاه چوکا را به نام خود کند؛ در حالی که او به عنوان مالک باشگاه چوکا شناخته می شد اما کلیه هزینه‌های این باشگاه را امید قهوه پرداخت می کرد که در نهایت همین امر موجب ایجاد اختلاف بین طرفین شد با افزایش اختلافات در نهایت سرهنگیان مجبور به کناره‌گیری شد و امید قهوه مالکیت و کلیه امورات باشگاه چوکا را در دست گرفت.

بر این اساس؛ هیئت فوتبال تالش قرارداد قبلی خود با اسماعیل سرهنگیان را فسخ و قراردادی دیگر با مفاد جدید با قهوه جهت انتقال مالکیت منعقد کرد.از سوابق کاری قهوه اطلاعات خاصی در دست نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد وی علیرغم سایر مدیرانی که به چوکا آمدند و رفتند با توجه به واریزی درصد‌هایی از قرارداد بازیکنان و اعضای کادرفنی در چند نوبت و همچنین پرداخت بدهی سنوات گذشته باشگاه چوکا متعهد‌تر از مدیران دیگر باشد.