لیست ۹۴ مسجد استان گیلان جهت برگزاری مراسم اعتکاف ۱۴۰۱

.  اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان لیست ۹۴ مسجد استان جهت برگزاری مراسم پرفیض و معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۱ را منتشر نمود.   احتمال افزایش تعدادی دیگر مسجد به این لیست طی روزهای آینده وجود دارد.  

لیست ۹۴ مسجد استان گیلان جهت برگزاری مراسم اعتکاف ۱۴۰۱

.

 اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان لیست ۹۴ مسجد استان جهت برگزاری مراسم پرفیض و معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۱ را منتشر نمود.

 

احتمال افزایش تعدادی دیگر مسجد به این لیست طی روزهای آینده وجود دارد.