فرار دسته‌جمعی از کارت‌خوان‌ها!

گیلان نوا؛ «پول نقد»یا«کارت به کارت» دو شیوه پرداختی است که این روزها جایگزین «پرداخت با کارت‌خوان» شده است.

«پول نقد»یا«کارت به کارت» دو شیوه پرداختی است که این روزها جایگزین «پرداخت با کارت‌خوان» شده است.به نظر می‌رسد که اجرایی شدن دو سیاست درفرار دسته‌جمعی ازکارت‌خوان‌ها موثر بوده است. نخست روش محاسبه مالیات بر اساس میزان تراکنش‌ها،که باحذف کارت‌خوان این اطلاعات دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. دوم اینکه قرار است برخی از کسبه‌،به ازای هر خرید،رقمی را به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند.در نتیجه این موضوع باعث شده که فروشندگان کالا وخدمات، عمدتا از مصرف‌ کننده‌ درخواست کنند یاپول نقد داشته باشد یا مبلغ را کارت به کارت کند.
درشرایط فعلی نوعی تشویش دراین زمینه درجامعه به وجود آمده است که ضررآن هم بیش ازهمه به مصر‌ف‌کنندگان نهایی می‌رسد وسازمان امورمالیاتی راهم به هدف خودکه افزایش اخذ مالیات ازمشاغل،مقابله با فرار مالیاتی وهمچنین عادلانه‌تر کردن سیستم مالیاتی است نخواهد رساند. یکی از مواردی که می‌تواندبه حل این موضوع تاحدی کمک کند، اطلاع‌رسانی بهتر در رابطه بانحوه محاسبه و اخذ مالیات وهمچنین شفاف‌سازی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی است؛