استاندار گیلان نجفی را رویت می کند؟!

شاهکار جدید نجفی در دانشگاه گیلان / تئورسین اعتدال و توسعه در دانشگاه گیلان پست گرفت !

هادی نوری یار نزدیک نوبخت و تئوریسین حزب اعتدال و توسعه گیلان در دانشگاه گیلان پست گرفت.

به گزارش گیلان نوا : هادی نوری یار نزدیک نوبخت و تئوریسین حزب اعتدال و توسعه گیلان در دانشگاه گیلان پست گرفت.

وی که عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی می باشد و در زمان دولت حسن روحانی مدیرکل کتابخانه های استان گیلان بود ، با حکم  نجفی زئیس دانشگاه گیلان به سمت معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی که بزرگترین دانشکده دانشگاه گیلان می باشد ، منصوب شد.

نکته عجیب  این مسئولیت که همه را شوکه کرده است این می باشد که  محمد باقر نوبخت کاندید مجلس در تهران شده است و به طرز عجیبی هم تایید صلاحیت  و شاید هم رای بیاورد ..، یاران وی برای یارگیری در دولت انقلابی ، در حال اقدام می باشند !