با حکم مدیرکل جهاد کشاورزی گیلان؛

سهیل توکلی سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان شد

گیلان نوا؛ صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان طی حکمی سهیل توکلی را به عنوان سرپرست مدیریت امور اراضی منصوب کرد تا جایگزین پورمحمدی در این سمت شود.

صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان طی حکمی سهیل توکلی را به عنوان سرپرست مدیریت امور اراضی منصوب کرد.

پیش از این حسن پورمحمدی عهده دار این سمت بود.

گفتنی است، «محسن ترلانی» ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای رسمی خواستار برکناری مدیر پیشین امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان شده بود.