دکتر بهروز جلایی باقی مانده نسل شهداء فدایی امام(ره)

سردار جلایی نمونه کامل سیاستمدار پیرو خط امام خمینی(ره)

دکتر بهروز جلایی سردار رشید و سرافراز اسلام ، حدود یکسال است بعنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری در حال فعالیت می باشد.

گیلان نوا : دکتر بهروز جلایی سردار رشید و سرافراز اسلام ، حدود یکسال است بعنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری در حال فعالیت می باشد.

نقش پر رنگ سردار جلایی در آرامش استان گیلان و تنظیم و چینش منظم فعالیتها در این حوزه تحسین همگان را برگزیده است. جلایی در این چند ماه آنقدر خوب بود که بعد از سالها هیچ خلایی را مردم گیلان (بلاخص در انتخابات) حس ننمودند .

جلایی که استاد دانشگاه می باشد ، استاد فاخر علم و ادب و سخنوری می باشد ، که سخنرانی های وی در این مدت مخاطب را مجذوب خود می کرد ، شاید برای برخی عجیب بود که چطور یک انسان فاضل و دانشمند که ذره ای غرور و تکبر و دروغ در رفتار و اعمالش نیست ، بعنوان یک سیاستمدار در مسندی مسئولیت می پذیرد که در گذشته های نزدیک منشا دروغ و بی تقوایی بود.

باید استاندار گیلان را بخاطر این انتخابش بارها تحسین کرد که شخصی را معاون سیاسی و امنیتی خود نمود که در اخلاق درجه یک و یک الگو است و در کار خود خبره ، کاردان و تاثیرگذار است. سردار جلایی تداعی کننده سیاستمدارانی است که که مانند امام(ره) سیاست و دیانت را لازم وملزوم همدیگر می دانستند و  در جبهه های حق علیه باطل دفاع مقدس به عشق امام(ره) مسئولیت  می پذیرفتند و جانشان را هم در راه خدا برای مردم و امام ملت فدا می کردند ، جلایی باقی مانده همان نسل شهدای پیرو خط امام و فدایی انقلاب حسینی می باشد.