با دستور شهردار رشت؛

رؤسای جدید نواحی مناطق پنجگانه رشت معرفی شد

گیلان نوا؛ رحیم شوقی شهردار رشت با صدور احکامی جداگانه، رؤسای جدید نواحی مناطق پنجگانه شهر را معرفی کرد.

 

رحیم شوقی شهردار رشت امروز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ با صدور احکامی جداگانه، رؤسای جدید نواحی مناطق پنجگانه شهر را معرفی کرد.
بر اساس این احکام، اکبر خشنود به عنوان سرپرست موقت ناحیه ۲ منطقه ۳، علی مهدوی به عنوان سرپرست ناحیه ۲ منطقه ۲، مصطفی غنی به عنوان سرپرست ناحیه ۲ منطقه ۱، ابوذر حقیقی به عنوان سرپرست ناحیه ۳ منطقه ۱، حمید رستمی به عنوان سرپرست ناحیه ۳ منطقه ۳، علی اصغر آقاجانی به عنوان سرپرست ناحیه ۲ منطقه ۴ و هادی عبداللهی به عنوان سرپرست ناحیه ۱ منطقه ۵ معرفی شدند.