اتفاق خوب برای املش

دکتر سلیمانی نخبه انقلابی شهردار املش شد

دکتر عبدالرضا سلیمانی شهردار املش شد ، سلیمانی که دارای مدرک معماری و شهرسازی می باشد یکی از شهرداران متخصص کشور در امور شهری می باشد که این رشته را تحصیل کرده و سالها مدرس آن بود.

به گزارش گیلان نوا : دکتر عبدالرضا سلیمانی شهردار املش شد ، سلیمانی که دارای مدرک معماری و شهرسازی می باشد یکی از شهرداران متخصص کشور در امور شهری می باشد که این رشته را تحصیل کرده و سالها مدرس آن بود.

سلیمانی یکی از شهرداران پاکدست می باشد که با ادب و انسانیت والای خود به ارباب رجوع ،کارگران و کارمندان شهرداری احترام می گذارد و قطعا پیشرفت بالاتری به جهت شهردار  کلانشهرها برای وی وجود دارد.

دکتر سلیمانی با خلاقیت و نوآوری خود همیشه در صدد پیشرفت شهری بوده و مردم املش بابت شهردار شدن چنین شخصیت فرهیخته ، نخبه ، انقلابی و جهادی قطعا به خود می بالند.