ام البنین فتوحی

خاطرات کمرنگ شده رشت

شهر رشت به شهر باران های نقره معروف است  که آن هم از عنایت پرودگار چنین لقبی گرفته است.  هر بار که پای صحبت مسئولین می نشینیم برای آنکه بگویند در چه جایی مسئولیت گرفتند به خاطرات کمرنگ شده این شهر چنگ می اندازند و رشت را شهر اولین ها معرفی می کنند.

شهر رشت به شهر باران های نقره معروف است  که آن هم از عنایت پرودگار چنین لقبی گرفته است.  هر بار که پای صحبت مسئولین می نشینیم برای آنکه بگویند در چه جایی مسئولیت گرفتند به خاطرات کمرنگ شده این شهر چنگ می اندازند و رشت را شهر اولین ها معرفی می کنند.
خب در این اواخر چندین عنوان به این شهر تعلق گرفت ، شهر خلاق خوراک ،شهر دوستدار کودک و شهر صنایع دستی. این ها همه امتیازهایی است که اگر هر شهری داشته باشد دیگر نیاز نیست برای معرفی آن به گذشته متوسل شد.اما دریغ از یک گام در تحقق این برند ها در شهر رشت..
از این ها که بگذریم شلختگی شهر رشت چنان در ذوق می زند که قابل وصف نیست . ورودی های بی نام و نشان و تاریک ، پل های روگذر بی روح ، مغازه ها و خانه های بدون اصول ساخته شده، زباله های انباشته شده ، ترافیک های سنگین ، تابلوهای نا مفهوم ، اِلمان هایی با ترکیب های زشت ، جدول های بی رنگ ، درخت های نا متناسب با شهر ،ماشین های پارک شده کنار خیابان ، کمبود پارکینگ  و… همه اینها نشان از بی نظمی و از هم گسیختگی و شلختگی در شهر را می دهد…
در هر دوره ای از شورا، اعضای آن برای الگو برداری برگه ماموریتی را پر می کنند تا به  شهرهای توسعه یافته کشور بروند اما پس از بازگشت تنها اقدامی که می کنند تهیه چند صفحه گزارش و ارائه آن در صحن شورا است
که بعد این گزارش هم به تاریخ می پیوندد .
هر شهروندی که به سفر می رود تفاوت شهرهای دیگر را حتی در مقیاس کوچک تر از رشت به خوبی متوجه می شود مثلا بیشتر همشهریان و حتی اعضای شورای شهر رشت به اصفهان سفر کردند جالب است که در آنجا اولین نظم در تردد خودرو هاست یعنی طرح زوج و فرد صورت گرفته است در مسئله بعدی نیز باز هم مربوط به سامان دهی خودور ها است و ایجاد پارکینگ های طبقاتی. یعنی در واقع شهر اصفهان مثل رشت بسترش پارکینگ نیست بلکه برای خودرو های خود جایگاهی را در نظر گرفته و آن هم پارکینگ ها است. در خیابان های اصلی و تاریخی شهر اگر دوری بزنید متوجه می شوید که نانوایی و دکه در کنار خیابان ها نیست )منظور خیابان های تاریخی که گردشگران زیادی در تردد هستند ) این به آن علت است که ظاهر شهر حفظ شود.یا در ساختن ساختمان های بلند در اطراف میدان های تاریخی ممنوع است و بافت های سنتی باید حفظ شود.
همین چند مورد مقایسه کوچک با رشت می‌توان به این نتیجه رسید که رشت هنوز در رتبه اولین ها است البته اولین شهر شلخته که مرکز استان است.
متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم وجود مشاوران توانمند در حوزه‌ای مختلفی شهری گره های این شهر را کور تر کرده است.
اعضای شورا و شهرداری کافی است به خودشان یک تکانی بدهند و به جای اینکه سودای رقابت های انتخابی را به سر پرورانند بهتر است به رفع این گره های کور رشت باشند.