پس از برکناری جهانبخش جعفری از هدایت تیم فوتبال چوکای تالش با تصمیم امید قهوه مالک و مدیرعامل این باشگاه؛ جهانگیر عسکری که پیش از این به عنوان دستیار نخست جعفری....

جهانگیر عسگری سرمربی چوکا تالش شد

گیلان نوا : پس از برکناری جهانبخش جعفری از هدایت تیم فوتبال چوکای تالش با تصمیم امید قهوه مالک و مدیرعامل این باشگاه؛ جهانگیر عسکری که پیش از این به عنوان دستیار نخست جعفری در کادرفنی چوکا حضور و فعالیت داشت تا انتخاب سرمربی جدید به عنوان سرمربی موقت این تیم انتخاب شد. عسکری سابقه […]

گیلان نوا : پس از برکناری جهانبخش جعفری از هدایت تیم فوتبال چوکای تالش با تصمیم امید قهوه مالک و مدیرعامل این باشگاه؛ جهانگیر عسکری که پیش از این به عنوان دستیار نخست جعفری در کادرفنی چوکا حضور و فعالیت داشت تا انتخاب سرمربی جدید به عنوان سرمربی موقت این تیم انتخاب شد.

عسکری سابقه بازی در تیم چوکای تالش را نیز در کارنامه دارد و نزد هواداران تالشی از محبوبیت خاصی برخوردار است.