در حاشیه نشست علمی «مروری بر پنج گام برنامه‌ريزی و ارزشيابی برآمدمحور كتابخانه‌های عمومی»، جلسه...

جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان و امضای تفاهم نامه با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان برگزار شد

گیلان نوا : در حاشیه نشست علمی «مروری بر پنج گام برنامه‌ريزی و ارزشيابی برآمدمحور كتابخانه‌های عمومی»، جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان و امضای تفاهم نامه با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان،  چهارشنبه(۱۰اسفند) با حضور یاسر تقوی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان؛ سرهنگ حسن حبیبی، مدیرکل بنیاد […]

گیلان نوا : در حاشیه نشست علمی «مروری بر پنج گام برنامه‌ريزی و ارزشيابی برآمدمحور كتابخانه‌های عمومی»، جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان و امضای تفاهم نامه با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان،  چهارشنبه(۱۰اسفند) با حضور یاسر تقوی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان؛ سرهنگ حسن حبیبی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان، در مرکز پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد