تلاش های ستودنی فرماندار رودبار

جشن انار رودبار نتیجه تلاش و خلاقیت فرماندار رودبار

در گردشگری روستایی برای کسب مزایا و مطلوبیت ها، میبایست کلیه عوامل و متغیرهای تاثیرگذار در این امر شناسایی و اولویت بندی شده و متناسب با آن سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

به گزارش گیلان نوا : در گردشگری روستایی برای کسب مزایا و مطلوبیت ها، میبایست کلیه عوامل و متغیرهای تاثیرگذار در این امر شناسایی و اولویت بندی شده و متناسب با آن سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

توجه به صنعت گردشگری و چگونگی مدیریت و بهره برداری موثر از آن باید جزو اولویت های اصلی نظام اقتصادی، اجتماعی مناطق دارای پتانسیل گردشگری قرار گیرد، تا با بهره گرفتن از اثرات بی شمار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … آن گام موثری در توسعه همه جانبه یک ناحیه، منطقه یا کشور برداشته شود. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل از این امر مستثنی نیست و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر است.

شناساندن زمان برداشت محصولات ویژه کشاورزی و برگزاری آداب و آئین های سنتی و مذهبی را، از جمله راهکارهای نیل به این اهداف است، اعلام زمان برداشت محصول انار در صورتی که بصورت برنامه ریزی شده باشد، سبب جذب گردشگران و در پی آن حذف واسطه ها و رونق بازار این محصول و همچنین در رشد اقتصادی و صادرات آن به داخل و خارج از کشور نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.

تمامی این موارد و نکات مهم شاید در استان گیلان کمتر برنامه ریزی شده باشد و این نقطه ضعف بزرگ برای گیلان سرسبز و پر محصول نسبت به استانهای کم محصول تر می باشد ، که گاها بر روی یک برنامه کم اهمیت مانور می دهند ، البته گیلان هم هر از چند گاهی شاهد اینچنین جشنواره هایی برای معرفی محصولات خود بود ، که تقریبا اکثریت آن در شرق گیلان برگزار می گردید.

اما در روزهای گذشته شاهد برگزاری جشن باشکوهی در جنوبی ترین روستای استان گیلان ، یعنی روستای تاربخی انبوه رودبار بودیم ، که علاوه بر حضور استاندار گیلان ، سبب معرفی بیشتر این روستا برای گردشگران و همچنین معرفی محصول متنوع کشاورزی در رودبار ، به غیر از زیتون بودیم ، که باید قدردان زحمت های طهمورث عموپور فرماندار پرتلاش و فداکار رودبار بود ، که مواردی را در رودبار علم کرد که شاید ، در غیاب او همچنان در بوته فراموشی بود.

حضور فرماندار خوب و پرتلاشی همچون مهندس طهمورث عموپور در شهرستان محروم رودبار ، یک نعمت بزرگ برای مردم رودبار بود که توانست در عمران و آبادانی و معرفی محصولات گمنام کشاورزی رودبار به مردم ایران ، دریچه ای از پیشرفت و افق  امیدواری آینده را برای مردم این شهرستان روشن کند .