جام طلایی مارلیک در گیلان

گیلان نوا؛ جام طلایی مارلیک که در پاییز سال ۱۳۴۰ خورشیدی توسط باستانشناسان ایرانی به سرپرستی شادروان دکتر عزت الله نگهبان در تپه باستانی مارلیک یا همان چراغعلی تپه روستای نصفی رودبار کشف شده است.

گیلان؛ گاهواره تمدن بشری

جام طلایی مارلیک که در پاییز سال ۱۳۴۰ خورشیدی توسط باستانشناسان ایرانی به سرپرستی شادروان دکتر عزت الله نگهبان در تپه باستانی مارلیک یا همان چراغعلی تپه روستای نصفی رودبار کشف شده است.این اثرارزشمند که میراث نیاکانمان ونماد قوم باستانی آمارد است، یکی از جام های طلای حاصل از کاوش گورستان مارلیک است که  متعلق به اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد است.

پژوهشگران بنامی چون :هرتسفلد، آرتور کیث، هنری فیلد، رمان گیرشمن و دیاکونوف بر این باورند که؛ در حدود پنج هزار سال پیش در گیلان و مازندران تمدنی پیشرفته تر از سایر نقاط وجود داشته است. برخی قدمت تمدن گیلان را به حدود هفت هزار سال پیش می رسانند و گروهی از پژوهشگران نیز بر این باورند که تمدن گیلان تاثیرات بسزایی در تمدن های همسایه ایران همچون آشوریان بین النهرین داشته است.
بر اساس دیدگاه دکتر کارلتون کون و برخی دیگر از پژوهشگران و باستان شناسان، انسان نخستین کشت و زرع و کشاورزی را در کناره های دریای کاسپین آغاز کرد و بدین گونه پایه های تمدن اولیه ای چون مارلیک, دیلمان و تالش را در این منطقه استوار نمود. می توان گفت تمدن بشری توسط عده ای از ساکنان اولیه کناره های دریای کاسپین نظیر :کاسپی ، کادوسی وآماردی از حاشیه ی رودهایی مانند سفیدرود به دیگر نقاط به ویژه کوهستان زاگرس و جلگه های میان رودان عراق و راس خلیج فارس رسیده و هر قبیله ای نام خود را بر سرزمین های متصرفی داده یا از آن سرزمین گرفته که با توجه به این میتوان گفت پایه های تمدن بشری در سواحل جنوبی دریای کاسپین بنیان گذاشته شده وسپس به مناطق دیگر به ویژه بین النهرین عراق مرکز تمدن سومریان گسترش یافته است.