مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان عنوان کرد:

تجهیز و نوسازی ۳۰ درصد از شالیزارهای گیلان | برنامه ریزی برای ۵۰۰ هکتار در سال ۱۴۰۲

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۳۰ درصد از اراضی دارای قابلیت از شالیزاری استان تسطیح، تجهیز و نوسازی شده است، گفت: برای امسال ۵۰۰ هکتار دیگر برنامه ریزی شده است.

به گزارش گیلان نوا به نقل از دیار میرزا؛مجتبی شاه نظری، با بیان اینکه ۸۸ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان گیلان تسطیح، تجهیز و نوسازی شده است، اظهار کرد: تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان از سال ۷۴ آغاز شده است.

وی با اشاره به تسطیح، تجهیز و نوسازی ۳۰ درصد از کل اراضی شالیزاری استان، افزود: این میزان نسبت به سطح مستعد و قابل اجرا در اراضی شالیزاری استان ۵۰ درصد است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت وگوی خبری باران، حدود ۴۰ درصد اراضی شالیزاری استان را مستعد تسطیح، تجهیز و نوسازی دانست و گفت: سال ۱۴۰۱ برای بالغ بر ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری در شهرستان‌های مختلف برنامه ریزی کردیم.

شاه نظری، اعتبار پیش بینی شده برای طرح مذکور را بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دانست که تخصیص داشته است و اضافه کرد: شاهد پیشرفت ۸۰ درصدی کار هستیم و باقی مانده تا موعد مقرر تحویل کشاورزان جهت کشت در سال زراعی جاری می‌شود.

وی کاهش هزینه‌های تولید، افزایش تولید، کاهش هدررفت آب، افزایش درآمد کشاورزان، صرفه جویی در وقت و ایجاد زیرساخت‌های توسعه کشاورزی ماشینی را از مزایای طرح تجهیز و یکپارچه‌سازی شالیزارها دانست و یادآور شد: تسطیح اراضی شالیزاری لازمه انجام کشاورزی مکانیزه است.