آب کم است

تابستان مشکل کم آبی خواهیم داشت؟

بعد از سه سال خشکسالی، بازگشت به شرایط ترسالی نیازمند تدوام چندساله بارش‌های فرانرمال است.

 

بعد از سه سال خشکسالی، بازگشت به شرایط ترسالی نیازمند تدوام چندساله بارش‌های فرانرمال است. اکنون مصارف آب کشور ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر است یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مصرف مازاد داریم بنابراین کشور دارای ناترازی منابع و مصارف است و در سال‌های خشک مثل چهار سال اخیر، این ناترازی بیشتر نمود دارد و تأمین آب در بخش‌های مختلف مصرف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بنابراین مردم و مسئولین باید بپذیرند که شرایط کشور در حوزه منابع آب شرایطی نیست که عادات و رفتارهایی که در گذشته در زمینه مصرف آب داشتیم ادامه دهیم، بایستی رویه تغییرکند، کشاورزی باید به سمت روش‌های نوین، کشت گلخانه‌ای و روش‌های کم‌آبیاریبرود، سرانه آب شرب کاهش پیدا کند.

یک کارشناس حوزه آب گفت: ما به طور متوسط سالی ۵ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرمینی را به صورت مازاد توان برداشت می‌کنیم، بنابراین انتظار حل شدن مسئله فرونشست را نداشته باشیم.

مهدی قمشی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اوضاع آبی در سال جاری اظهار داشت: در حال حاضر شرایط آبی در غرب کشور تقریبا نرمال است و در بخش‌های زیادی خصوصا شرق کشور زیر نرمال است ولی هنوز ناامید نیستیم چون بارش‌هایی پیش‌بینی شده و باید امیدوار بود که بقیه نقاط کشور هم شرایط نرمالی را داشته باشند.

وی افزود: به طور کلی حتی در سال نرمال هم به خاطر بار مصرفی که روی منابع آب ایجاد شده و روز به روز هم بیشتر می‌شود، همچنان خشکسالی نسبی داریم و به لحاظ تامین آب محدودیت داریم. دلیل آن هم این که منابع آب بیش از اندازه به بخش‌های مختلف تخصیص خصوصا بخش کشاورزی تخصیص پیدا کرده است، بنابراین در سال نرمال انتظار اوضاع خوب آبی نداریم.

وی یادآور شد: در کشور ما بار بیش از حدی بر منابع آب سوار شده نتیجه اینکه منتظر وضعیت عادی نیستیم حال آنکه اگر بدرستی مدیریت و تخصیص داده می‌شد شرایط خشکالی را بدون دغدغه می‌توانستیم پشت سر بگذاریم اما این اتفاق نیفتاده است و اکنون منتظر اعلام خشکی در برخی بخش‌ها هستیم.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تداوم و گسترش فرونشست در سطح کشور گفت: به خاطر عدم تعادل در تغذیه آب‌های زیرزمینی و برداشت‌های بی‌رویه سال‌ها است که تعادل آب‌های زیرزمینی به هم خورده است، ما به طور متوسط سالی ۵ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرمینی را به صورت مازاد توان برداشت می‌کنیم، بنابراین انتظار حل شدن مسئله فرونشست را نداشته باشیم مگر اینکه در برداشت از منابع آب زیرزمینی تجدیدنظر صورت گیرد، ضمن اینکه از نظر بارش‌ها سال زیر نرمال هستیم بنابراین وضعیت آب زیرزمینی عادی نیست ضمن اینکه بارگذاری هم بیش از حد است.

وی خاطرنشان کرد: حتی در سال‌های فرانرمال بارشی هم منتظر تغییر در آب‌های زیرزمینی نیستیم چون برداشت‌ها بیش از توان است و تا سیاست‌ها و مصرف آب زیرزمینی مدیریت نشود، چاه‌های غیرمجاز مسدود نشوند و استفاده از آب‌های زیرزمینی مدیریت نشود منتظر معجزه نباشیم و مخاطرات همچنان تداوم خواهد داشت