مدیرعامل توزیع برق گیلان اعلام کرد؛

برای پرمصرف ها کنتور هوشمند نصب می شود | ادارات هم اخطار می گیرند

گیلان نوا؛ مدیرعامل توزیع برق گیلان، از نصب کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف خبر داد و اضافه کرد: از مشترکین پر مصرف انتظار داریم که به محدوده الگوی مصرف بیایند، اما اگر رعایت نکنند برای آنان کنتور هوشمند نصب می شود.

محمدتقی مهدی زاده، با بیان اینکه گیلان در منطقه گرمسیری چهار قرار دارد، اظهار کرد: تفاوت گیلان با مناطق عادی ۱۰۰ کیلووات ساعت است، یعنی الگوی مصرف ۱۵ خرداد ماه لغایت ۱۵ شهریور ماه برای گیلان ۴۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده، در حالی که الگوی مصرف کشور ۳۰۰ کیلووات ساعت است.

وی با اشاره به گرمای شدید و شرجی بالا در گیلان، افزود: امسال مشوق های وزارت نیرو برای مشترکین تا دو و نیم برابر الگوی مصرف در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که سال گذشته فقط به زیر الگوی مصرف تعلق می گرفت.

مدیرعامل توزیع برق گیلان در گفت وگوی تلویزیونی، با بیان اینکه مشترکین خانگی گیلان سال گذشته مصرف هوشمندانه داشتند، گفت: ۷۰ درصد مشترکین پاداش گرفتند و با افزایش مشوق الگوی مصرف، قطعا امسال نیز شاهد مدیریت مصرف خواهیم بود.

مهدی زاده گیلان را دارای یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک دانست و ادامه داد: حدود ۵۰ هزار مشترک پرمصرف هستند که شامل ۳.۵ درصد مشترکین می شود و لذا علاوه بر پرمصرف ها، همه مشترکین می توانند از مشوق ها برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف ۵۰۰ هزار تومان پاداش در نظر گرفتیم، خاطرنشان کرد: اگر الگوی مصرف تا ۵۰ درصد رعایت شود، این پاداش ۲۰۰۰ تومان خواهد بود.

مدیرعامل توزیع برق گیلان، منابع آبی و سوخت های فسیلی را سرمایه ملی برای آینده دانست و بیان کرد: در تولید برق از آب و سوخت استفاده می کنیم و لذا باید ذخایر انرژی را برای نسل های بعد حفظ کنیم.

وی از نصب کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف خبر داد و اضافه کرد: از مشترکین پر مصرف انتظار داریم که به محدوده الگوی مصرف بیایند، اما اگر رعایت نکنند برای آنان کنتور هوشمند نصب می شود که قابلیت رویت از داخل اتاق پایش مصارف را دارد و میزان مصرف به لحظه کنترل می شود و امکان قطع و وصل وجود دارد.

مهدی زاده با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی الگوی مصرف با روش های تشویقی و گاهی تنبیهی، گفت: ادارات دولتی نهادهای عمومی مکلف هستند که در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری ۶۰ درصد مصارف خود را کاهش دهند و در غیر این صورت اخطار دریافت می کنند و در اخطار دوم با قطعی برق مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ مورد اخطار برای ادارات و ارگان ها و سازمان ها صادر کردیم، یادآور شد: با این اخطارها عمدتا شاهد کاهش مصرف بودیم.