انقلاب اسلامی یا مجریان آن؟؟؟

اينکه امروز مي‌بينيم جامعه ما دچار بداخلاقي است و در دام گرفتاري‌هايی در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي گرفتار است،از اصل انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي پشيمان نيستيم.

انقلاب اسلامي مي‌بايست در اولين گام، تعاملات اجتماعي و سياسي جامعه ما را براساس تعاليم منبعث از اخلاق اسلامي متحول مي‌کرد که متأسفانه نکرد.علت اينکه چنين اتفاقي نيفتاد،انحراف ما از مسير انقلاب اسلامي است و حق نداريم آن را به گردن انقلاب و نظام اسلامي يا تعاليم دين خدا بيندازيم.ما از اينکه امروز مي‌بينيم جامعه ما دچار بداخلاقي است و در دام گرفتاري‌هايی در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي گرفتار است،از اصل انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي پشيمان نيستيم.ما بايد خود را سرزنش کنيم که از فرصت به وجود آمده در اثر پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي که خون‌بهاي شهدا و جانبازان و فداکاري ملت بزرگ ايران است، بهره ‌برداري لازم را براي پالايش دروني خود و تهذيب نفس و عمل به تعاليم اسلام به عمل نياورده‌ايم.آيت‌الله بهشتي،بر ارزشي بودن اين انقلاب تأکيد کرد تا به ما بگويد از اين فرصت براي جاري ساختن مايه‌هاي فرهنگ اسلامي در شريان‌هاي جامعه استفاده کنيم و با اين کار، نسل‌هاي آينده را در تمام زمينه‌ها به انسان‌هاي فرهنگ‌ دوست، فرهنگ ‌خواه و فرهنگ‌ ساز تبديل کنيم.