مجلس آینده باید جایگاه خدمت واقعی باشد

استقبال از پیش ثبت نام مجلس در گیلان / باید برای تغییرات گسترده و حذف برخی نمایندگان ضعیف به مردم آکاهی داد

شور و علاقه برخی برای خدمت و تکلیفی که نسبت به مردم دارند ، ستودنی است ، در حالی پیش ثبت نام اولیه به پایان رسیده است..

گیلان نوا : شور و علاقه برخی برای خدمت و تکلیفی که نسبت به مردم دارند ، ستودنی است ، در حالی پیش ثبت نام اولیه به پایان رسیده است که فقط در حوزه رشت و خمام که سه نماینده میخواهد حدود ۲۷۰ نفر ثبت نامی و در شهرستان های کوچک که فقط یک نماینده میخواهد حدود ۴۰ نفر ثبت نام کردند! اما امیدواریم این خدمت مثل خدمت نمایندگان فعلی گیلان نباشد ، شاید در اسامی نمایندگان گیلان با تخفیف دو یا سه نفر را بتوانیم خوب بنامیم ، و دلیل افتضاح بودن برخی نمایندگان گیلان بلاخص در رشت را باید برای مردم مشخص کنیم تا با آگاهی کامل در انتخابات حاضر شوند.
همانطور که از جدول انتخابات مشخص است ، کشور از اول آبان تقریبا فضای انتخاباتی می گیرد و باید به مردم گفت : برای چهار سال آینده که سالهای حساسی برای کشور خواهد بود ، اشخاص اصلح را از شهرهای خود وارد مجلس کنند..