از شبیخون فرهنگی تا استحاله فرهنگی

گیلان نوا؛ سالها تلاش دشمن و انفعال و عقب نشینیِ متصدیان و مسئولانمان، ما را از شبیخون فرهنگی به استحاله فرهنگی رسانده است.

سالها تلاش دشمن و انفعال و عقب نشینیِ متصدیان و مسئولانمان، ما را از شبیخون فرهنگی به استحاله فرهنگی رسانده است.
آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، تجربه تلخ کشف حجاب در دوران رضاخان را شروع استحاله ی فرهنگی ملت ایران بر می شمارند که از دسیسه های انگلیسیها بود و به دست پهلوی اول به اجرا در آمد.

⁉️حال آیا قرار است در گام دوم انقلاب با غفلت از پیامدهای یک جنبش منحوس با شعار جعلیِ زن، زندگی، آزادی به همان دوره استحاله فرهنگی برگردیم؟

فرایند کشف حجاب که از سازماندهی چهارشنبه های سپید توسط علینژاد آغاز شد و پس از اغتشاشات ۱۴۰۱ قوت گرفت، اینک یک حرکت براندازانه جهت قلب هویت نظام اسلامیست.

حرکتی که می خواهد اراده ی آهنین این ملت را با سرگرم کردن جامعه به ولنگاری، جلوه های شهوانی و مشغولیت های حیوانی سست نموده، آنها را از حضور در صحنه محروم نماید.

اپیدمیِ فساد، اگر چاره نگردد و درمانِ عاجل نشود آن قدر فراگیر است که تا به خود آییم خواهیم دید ارزشهایمان را بر سر چوبی زده و به ثمن بخس حراج نموده است‌ و آن وقت است که باید بر مزار غیرت و عفت، سوگواری کنیم و مرگ اراده ها و عزم های راسخ را در مبارزه با دشمنانمان به نظاره بنشینیم.