آقای استاندار دنبال مقصر نگرد

آیا رئیس جمهور باید از فساد در قرارداد زباله‌سوز خبر می‌داد؟!/ نقش معاونت عمرانی استانداری پس چیست؟!

مسعود کاظمی از زمان مسئولیتش تا امروز چندبار کتبا یا شفاها شائبه وجود فساد را به استاندار گیلان گزارش داده است؟!

اینکه شخص رئیس جمهور در جلسه با استانداران شمالی از شائبه فساد در قرارداد زباله‌سوز رشت خبر داده و بازرسی نهاد ریاست جمهوری را موظف به پیگیری و گزارش نتیجه آن نماید، همانقدر که گویای دقت و اشرافیت آیت الله رئیسی بر جزئی ترین مسائل کشور می‌باشد، همانقدر هم برای استانداری مایه تاسف بوده که بعد از دستور رئیس جمهور تازه به تکاپو افتاده و از عمق فاجعه باخبر شده است!

 

بی تردید ترک فعل و کوتاهی معاون امور عمرانی استانداری به عنوان ناظر اصلی بر وضعیت پسماندها و قرارداد ۹ میلیون دلاری زباله‌سوز رشت از بزرگترین علل این آبروریزی برای استان می باشد.

 

به راستی مسعود کاظمی از زمان مسئولیتش تا امروز چندبار کتبا یا شفاها به استاندار گیلان شائبه وجود فساد را گزارش داده است؟ چندبار کوتاهی پیمانکار در اجرای پروژه را به وی تذکر داده است؟ چندبار از وزارت کشور مساعدت و ورود ویژه به حل این فاجعه را تقاضا کرده است؟

 

اینجاست که استاندار گیلان باید به این مهم پی ببرد که مقصر اول نه در تهران حضور دارد نه در دورترین نقطه گیلان، بلکه در طبقه چهارم ساختمان استانداری و اتاق معاون عمرانی به سر می‌برد!